Thông tin!

Máy Chủ Lorencia

Alpha Test: 13h00: ngày 21/06/2024 - Open Beta: 13h00: ngày 22/06/2024

Thông tin Server

 • Điểm Exp : 50x
 • Tỉ lệ Drop : 5%
 • Giới hạn reset : 3 lần/ngày
 • Giới hạn reset ngày Open : 10 lần/ngày
 • Giới hạn tài khoản : 3acc/PC
 • Khởi tạo nhân vật : Level 400, 2000 point, 10 triệu zen
 • Tạo nhân vật MG : Level 180
 • Tạo nhân vật DL : Level 200
 • Tạo Guild : Level 100
 • Giftcode tân thủ : /tanthu

Lệnh cơ bản trong game

 • Làm nhiệm vụ : /change
 • Tạo nhóm : /setpt pass
 • Tham gia nhóm : /pt pass
 • Xóa đồ : /xoado
 • Tẩy Điểm : /taydiem
 • Reset auto: /reset auto hoặc /resetvip auto
 • Rửa Tội: /pkclear
 • Cộng Điểm Sức Mạnh: /addstr
 • Cộng Điểm Nhanh Nhẹn: /addagi
 • Cộng Điểm Sức Khỏe: /addvit
 • Cộng Điểm Năng Lượng: /addene
 • Cộng Điểm Mệnh Lệnh: /addcmd

Tính năng độc đáo

 • Ngân hàng ngọc : Phím J
 • Thời gian sự kiện : Phím H
 • Auto reset : Phím F4
 • Hệ thống treo off : Phím Z
 • Giảm Lag : Phím F3
 • Bật/tắt camera : Phím F10
 • Cài đặt auto train : Phím Z
 • Khởi động autro train : Phím Home
 • Kẹp chuột phải : Phím End
 • Ẩn game : Phím F12

Lộ trình máy chủ Lorencia

Tính năng / Sự Kiện Thời Gian Sub / Thông tin
Linh Hồn Chiến Mã, Quạ Tinh Mở khi Open Kanturu 3 - All Sub
BOT Thu Mua Đồ Exc Mở khi Open Noria - Sub 1
Trang Bị Cấp 5
Mở khi Open Boss Boss Vàng, Medusa, Quỷ Vương
Cộng Hưởng 2 Option Mở khi Open Noria - Sub 1
Thăng Cấp Vũ Khí Cấp 6 Mở sau 15 ngày Open BOT Thăng Cấp tại Noria - Sub 1
Trang Bị Cấp 6 Sau 30 Ngày Open Drop Box Kundun
Thăng Cấp Vũ Khí Cấp 7 Sau 30 Ngày Open BOT Thăng Cấp tại Noria - Sub 1
Nguyên Liệu Quay Wing 2 Sau 30 Ngày Open Icarus - All Sub
Thăng Cấp Vũ Khí Rồng Sau 45 Ngày Open BOT Thăng Cấp tại Noria - Sub 1
Trang bị cấp 7 Sau 60 Ngày Open Drop Box Kundun
Nguyên Liệu Sói Tinh Sau 60 Ngày Open Crywolf - All Sub
Nâng Cấp Sói Tinh Hoàng Kim Sau 90 Ngày Open Goblin Chao tại Noria Sub 1
Cộng Hưởng 3 Option Sau 90 Ngày Open Noria - Sub 1

Alpha Test: 13h00 ngày 21/06/2024 - Open Beta: 13h00 ngày 22/06/2024

Hệ thống sự kiện trong Game

Tên sự kiện Sub Thời gian Phần thưởng Ghi chú
Huyêt lâu VIP Sub 2,3 2h45 – 6h45 – 10h45 – 14h45 – 18h45 – 22h45 Ngọc ngẫu nhiên Devias.
Hỗn nguyên lâu VIP Sub 2,3 1h45 – 5h45 – 9h45 – 13h45 – 17h45 – 21h45 Ngọc, đồ thần. Lorencia.
Quảng trường quỷ VIP Sub 2,3 0h45 – 4h45 – 8h45 – 12h45 – 16h45 – 20h45 Ngọc ngẫu nhiên. Noria.
Boss Erohim Sub 2,3 1h00 – 7h00 – 13h00 – 19h00 Trang bị Exc tarkan.
Rồng đỏ Sub 2,3 0h30 – 4h30 – 8h30 – 12h30 16h30 Ngọc tâm linh Lorencia .
Boss Hoàng Kim Sub 2,3 0h00 – 2h00 – 4h00 – 6h00 – 8h00 – 12h00 – 14h00 – 16h00 – 18h00 Trang Bị Cấp 1-5 Lorencia.
Phù thủy trắn Sub 2,3 2h30 – 6h30 – 10h30 – 14h30 – 22h30 Ngọc ước nguyện Noria
Binh đoàn pháp sư Sub 3 1h30 – 5h30 – 9h30 – 13h30 – 17h30 Trang bị Exc Devias 4.
Thỏ ngọc Sub Event 20h30 Ngọc ngẫu nhiên Atlans
Mùa hè Sub Event 13h30 Ngọc ngẫu nhiên Atlans
Giáng sinh Sub 3 3h30 – 7h30 – 11h30 – 15h30 – 23h30 Trang bị Exc Devias 4.
Medusa Sub 2,3 3h00 – 9h00 – 15h00 – 21h00 Trang bị Exc Dungeon 3.
Quỷ vương Sub 2,3 5h00 – 11h00 – 17h00 – 23h00 Trang bị Exc Noria.
Kundun Sub 2,3 18h30 Đồ thần Kalima 7.
Golden Hell Main Sub 3 22h00 Hộp quà VIP - Quà tặng của GM Noria.
Loạn chiến PK Sub Event 19h40 Ngọc, Wcoinc Lorencia.
Siêu boss đại chiến Sub 3 21h30 Đồ thần, vũ khí, đồ exc, Wcoinc Lorencia.
Boss bang hội Sub 3 20h00 Ngọc, Box, Wcoinc Devias.

Chuỗi Sự Kiện

Đua Top Alpha Test

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 21/06/2024 ~ 10h00 ngày 22/06/2024

Thông Tin Và Sự Kiện Đua Top Truyền Nhân Goblin
 • Các set đồ hợp lệ: Thần Long, Ma Vương, Thánh Nữ, Cuồng Phong, Chí Tôn. Đối với Class MG không có nón nên sẽ thay thế bằng vũ khí hoặc wing 2
 • Phần thưởng được trao cho 3 thành viên Cường Hóa Trang Bị + 13 sớm nhất
 • Tất cả nhân vật Alpha Test sẽ được xóa khi Open
 • Hãy nhắn tin cho Fanpage để nhận thưởng nếu đạt TOP
 • 1 tài khoản / 1 IP chỉ được nhận tối đa 1 phần thưởng
TOP Phần thưởng Ghi chú
300.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
200.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
100.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 21/06/2024 ~ 10h00 ngày 22/06/2024

Thông Tin Và Sự Kiện Đua Top Thợ Săn Boss
 • Không giới hạn Điểm PCP
 • Phần thưởng được trao cho thành viên có số PCP cao nhất trong BXH PCP
 • Tất cả nhân vật Alpha Test sẽ được xóa khi Open
 • Hãy nhắn tin cho Fanpage để nhận thưởng nếu đạt TOP
 • 1 tài khoản / 1 IP chỉ được nhận tối đa 1 phần thưởng
TOP Phần thưởng Ghi chú
300.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
200.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
100.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open

Chuỗi Sự Kiện

Đua Top Open Beta

Thời gian sự kiện 7 ngày: 13h00 ngày 22/06/2024 ~ 13h00 ngày 28/06/2024

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Điểm Huyết Lâu 7 cao nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
Wing 1 Luck + 9 hoặc Chiến mã cấp 30 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Wing 1 Luck + 7 hoặc Chiến mã cấp 20 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Wing 1 Luck hoặc Chiến mã cấp 10 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện 7 ngày: 13h00 ngày 22/06/2024 ~ 13h00 ngày 28/06/2024

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Điểm Quảng Trường Quỷ 6 cao nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
Wing 1 Luck + 9 hoặc Chiến mã cấp 30 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Wing 1 Luck + 7 hoặc Chiến mã cấp 20 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Wing 1 Luck hoặc Chiến mã cấp 10 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện 7 ngày: 13h00 ngày 22/06/2024 ~ 13h00 ngày 28/06/2024

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Điểm Hỗn Nguyên Lâu cao nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
Wing 1 Luck + 9 hoặc Chiến mã cấp 30 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Wing 1 Luck + 7 hoặc Chiến mã cấp 20 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Wing 1 Luck hoặc Chiến mã cấp 10 Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện 15 ngày: 13h00 ngày 22/06/2024 ~ 13h00 ngày 06/07/2024

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Điểm PCP cao nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
TOP Phần thưởng Ghi chú
1.000.000 WcoinC
50 Ngọc Ước Nguyện, 50 Ngọc Tâm Linh
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
700.000 WcoinC
40 Ngọc Ước Nguyện, 40 Ngọc Tâm Linh
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
500.000 WcoinC
30 Ngọc Ước Nguyện, 30 Ngọc Tâm Linh
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện 30 ngày: 13h00 ngày 22/06/2024 ~ 13h00 ngày 21/07/2024

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Reset cao nhất và lên lever 400 sớm nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 1 giải. Bang Hội tham gia đua TOP phải có tối thiểu ít nhất từ 5000 điểm trở lên
TOP Phần thưởng Ghi chú
5.000.000 WcoinC
200 Ngọc Ước Nguyện, 200 Ngọc Tâm Linh
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
2.000.000 WcoinC
200 Ngọc Ước Nguyện, 200 Ngọc Tâm Linh
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.